General Data Protection Regulation

Oletko valmis GDPR: ään?

Days
Hours

GDPR/18

General Data Protection Regulation

GDPR / 18 on atk-asiantuntijoiden ja oikeudellisten neuvonantajien järjestö, jolla on asiantuntemusta henkilötietojen käsittelystä ja suojaamisesta. Yleisestä tietosuojasta annettu asetus (GDPR 2018), joka tulee voimaan 25.5.2018, luo uusia sääntöjä henkilötietojen käsittelystä Euroopan yhteisössä ja sääntelee henkilötietojen vientiä EU: n ulkopuolelta. EU 2016/679 (yleinen tietosuojadirektiivi) ei koske ainoastaan ​​Euroopan unionin kansalaisia ​​vaan myös jäsenvaltioiden ulkopuolisia elimiä. Uudessa GDPR / 18-asetuksessa Henkilötietojen määritelmän mukaan ”henkilö, joka liittyy hänen elämäänsä, on yksityistä, ammattimaista ja julkista […] kuten nimiä, valokuvia, sähköpostiosoitteita, pankkitietoja, sosiaalinen verkosto, lääketieteelliset tiedot tai tietokoneen IP-osoitteet. ” Voit siirtyä GDPR / 18: een, jos haluat hankkia tietosuojan tai haluat ottaa yhteyttä yritykseen tai yritykseesi sopivaan organisaatioon uuden tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voit kerätä tietoja, tarkastella GDPR / 18 -lomaketta .pdf-sääntöissä tai ottaa yhteyttä organisaatioon, joka tarjoaa sinulle hyödyllisiä sovelluksia uuden 2018-eurooppalaisen asetuksen noudattamiseksi.

Uusi tietojenkäsittelyasetus sisältyy EU: n asetukseen EU 2017/679, joka julkaistaan ​​Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Uutta 2018-direktiiviä sovelletaan 25.5.2018, jolloin yritysten ja julkishallinnon on noudatettava. Uuden asetuksen perusteella määriteltäessä tietosuojavaatimuksista noudattamisesta salausalgoritmin: uusi valvontaelimiä sovellettava tarvittavia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hoito ja henkilötietojen suoja ovat linjassa sen kanssa, mitä on kirjoitettu GDPR 2018 asiakirjaa. Uudessa asetuksessa kuvataan, miten henkilötietoja suojataan (”tietosuoja”) ja käsitellään voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tietosuojaa koskevassa uudessa tietosuojadirektiivissä (ICT-SEC) otetaan huomioon henkilötietojen käsittely ja suojaus. Uudet periaatteet otetaan käyttöön 25.1.2018 voimassa olleen yleisen tietosuojasäädöksen mukaisesti: tietoja on käsiteltävä uusien sovellusperiaatteiden mukaisesti ja käsittelyssä noudatettava suunniteltua sykliä, joka tunnetaan ”suunnittelumenetelmänä”. Henkilöiden oikeuksista olevan hallittavissa missään vaiheessa hoitoon henkilötietoja Internetissä ja tietokonejärjestelmien: oikeus peruutus henkilötietolain, oikeus Oblivion Henkilötietojen käsittely hakukoneita internetissä, ja Direct henkilötietojen käsittelylohkossa. Uusia velvoitteita, kuten DPIA – Data Protection Impact Assesment, otetaan käyttöön, johon kuuluu herkän ja riskialttiisen henkilötietojen käsittelyn järjestelmällinen valvonta. Uusien GDPR 2018 -standardien soveltaminen ja Euroopan henkilötietojen suojelukomitean seuraamusten välttäminen on kirjoitettu vuoden 2018 Euroopan tietosuojadirektiivin .direktiivissä. Kautta helpotti prosessit GDPR 2018 sertifikaatit sekä hankinta ”tarroja”, joka varmistaa tietojen oikeellisuuden hoidon takaajat eurooppalaisista tunnistaa yrityksen tai julkisen elimen täytä uusia määräyksiä GDPR 2018. On tärkeää kokeilla Internetin uusia kumppaneita GDPR 2018, kuten sertifiointielimien sekä koulutusta GDPR 2018 Internetissä ja alustoja, kuten Facebook, Google, Youtube ja sivustoja yrityksille on sovellettava säännöksiä kirjoitettu teksti GDPR 2018 ja laittaa kuluttajat pysty selata Internetiä tietäen, että henkilötietojasi käsitellään ja suojataan oikein ja turvallisesti.

News